Kom voor ons werken

“Bij ieder nieuw voorstel richting een retailer, maken we gebruik van kennis uit de training van Caracter Company.”

Opdrachtgever: Coram International
Opdracht: Verzorgen van een training t.b.v. een optimale interne en externe samenwerking.
Interview: Margret Pesch, Product Marketing Director bij Coram / Bas van den Koedijk, Marketing Communicatie Manager bij Tiger.


Coram is een samenhangende groep van bedrijven die een belangrijke rol speelt in de West Europese sanitair markt. Merken die Coram voert zijn onder andere Sealskin en Tiger.

Coram kijkt reikhalzend uit naar next level samenwerking, zowel binnen de organisatie als extern met retailers. Intern betekent dit dat het heel duidelijk moet zijn wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de product managers en trade marketeers om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren. Extern houdt het in dat Coram sterk wil staan in zijn rol als category leader. Dit betekent dat er goede presentaties neergezet moeten worden, en dat Coram in staat is een goede strategische adviesrol te vervullen richting zijn belangrijkste klanten. Caracter Company verzorgde een training en begeleidde het team. Wat heeft de training teweeggebracht en hoe past deze in de overall strategie van de organisatie? Daar komen we alleen achter door het de mensen van Coram zelf te vragen.

Direct relevant

Margret Pesch, Product Marketing Director bij Coram: “Onze organisatie is te veel productgericht; onze pijlen zijn gericht op de retailer en te weinig op de consument. Op dit vlak kwamen we kennis te kort en hadden we te weinig focus. De training van Caracter Company heeft onze mensen geholpen met enerzijds een stukje theorie en anderzijds door die theorie heel praktisch toe te spitsen op twee cases waar we op dit moment binnen onze organisatie mee bezig zijn. Daarmee heeft Caracter Company de training direct relevant gemaakt voor de dagelijkse praktijk.”

Theorie omzetten naar praktijk

Bas van den Koedijk, Marketing Communicatie Manager bij Tiger nam deel aan de training: “Ik heb geleerd om te kijken naar mogelijkheden die win-win situaties opleveren voor zowel onze organisatie als de retailer. Daarnaast heb ik ondervonden hoe verschillende variabelen een plan sterker kunnen maken. Ook heb ik geleerd hoe we de theorie kunnen koppelen aan de praktijk als het gaat om het presenteren van onze visie richting de retailer. Al direct was duidelijk dat Caracter Company ontzettend veel kennis in huis heeft en alom bekend is met het retail landschap. Er werd goed geluisterd naar hetgeen we wilden bereiken en vervolgens wist Caracter Company op professionele wijze de juiste koppelingen te maken om samen naar dat einddoel toe te werken. Wat me het meest is bijgebleven is hoe we in relatief korte tijd -door middel van teamwork- heel concreet een aantal specifieke voorstellen hebben kunnen uitwerken. Wat ik als erg waardevol heb ervaren is de hulp die we gekregen hebben om de theorie om te zetten naar onze praktijk. Bij ieder nieuw voorstel dat we momenteel richting een retailer doen, maken we gebruik van de kennis en ervaring die we dankzij Caracter Company hebben opgedaan.”

Category management

Margret: “De training paste heel goed in onze overall strategie. Coram wil zich meer richten op de eindklant, hem nog beter leren kennen en begrijpen en daarmee nog relevanter kunnen worden voor retail klanten. Met behulp van de training hebben we hier verdere stappen in kunnen zetten. Als er behoefte is aan kennis over category management en het toepassen daarvan zou ik andere bedrijven de hulp van Caracter Company zeker aanbevelen.”

 

Wil jij ook zo’n mooie ervaring? Bel of email ons.

Deel dit bericht in jouw netwerk
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter